En solidarité avec l’Ukraine
 
09/03/2022
Avec : Anna Colin Lebedev, Coppola Théo-Mario, Yulia Fisch, Nikita Kadan, Alevtyna Kakhidze, Nikolay Karabinovych, Simon Khramtsov, Polina Rayko, Slava Mashnizkiy, Borys Medvedew, Kateryna Radchenko, Kristina Solomoukha, Elena Sorokina, Sasha Pevak, Lera Polianskova, Ivan Svitlychniy

Creative Commons License